tirsdag, februar 24, 2015

Bygdeposten; Ønsker ikke ny bane i Hakavik

Avissak fra Bygdeposten her - Klikk på lenken


Bilde fra banen rett før den ble total ødelagt av uværet: "Frida"

All respekt til de som ikke er enig i en sak. Det kan være mange årsaker men i dette tilfellet må jo enten journalisten eller de som blir intervjuet være totalt feilinformert.
Samtlige argumenter i denne saken (mot gjenoppbygging av banen fra 1981) er jo direkte feil. Og det er jo svært synd dersom det finnes motstandere fordi de ikke kjenner fakta. Personlig regnes jeg åpenbart som inhabil i denne saken da jeg både er medlem i klubben KNA Eiker og aktiv sjåfør men samtidig har jeg alltid et ønske om å gjøre alle til lags.
( jeg understreker at jeg ikke har noen offisielle verv i klubben og dette innlegget er 100% på eget initiativ!)
Når det gjelder argument om natur, ro og stillhet er det er godt argument. Dette er noe vi alle setter pris på og dette er viktig. Samtidig ser jeg ikke det store problemet. Noe særlig ut over det arealet som er brukt helt siden 1980-årene vil jo ikke bli brukt og det vil, tvert i mot, bli holdt i hevd av KNA Eiker.
Det er jo langt i fra snakk om at det skal "bråkes" på denne banen hver dag og miljøkrav og bilsportforbundet setter strenge krav til db-målinger.
(100Db er støygrensen på en løpsbil målt på 4000 o/min rett ved eksospotten ).
En slik bane arrangerer løp (fire i året er vel realistisk?) og noen treninger. Slike treninger er ofte begrenset til 1 dag i uken (noen timer) eller en helg i ny og ne (dette er generelt og ikke nødvendigvis slik det er her)
Alle bør jo ta litt hensyn til hverandre slik man gjør i dagliglivet og de få timene det er snakk om bør ikke skade noen. (Dialog og enighet er viktig)
Når det gjelder drikkevannet er det svært(!) strenge krav fra forbund og løpsledelse og det er vel mest sannsynlig mindre miljøutslipp på et slikt løp en på de fleste byggeplasser. Det kreves egne oppsamlingsplasser rundt om der bilene er parkert (depot) og det er i tillegg egne , tette presenninger under hver eneste bil samt oljeoppsamler i tilfelle noe går galt - noe det svært sjelden gjør.. Dette er et krav som gjelder hele Norge. Brudd på kravet kan medføre bortvisning. Tidligere når dette ikke var så strengt var det heller ikke da snakk om forurensning.
Ellers blir argumentet, for meg, litt søkt når det går motorbåter på Eikern hele sommeren med utslipp og eksos rett i vannet. Betydelig større mengder enn det en slik rallycross/bilcrossbane vil produsere.
Når det gjelder veien ut til banen og økt trafikk er også dette et godt argument men...vil jeg igjen påstå at det ikke blir mye og det eneste jeg ville hengt meg opp i er dersom noen ”råkjører”, men på denne veien er det trafikkloven som gjelder og man kan vel ikke arrestere en klubb/organisasjon for at enkeltindivider ikke klarer å oppføre seg. Dersom så skulle skje vil det jo være en smal sak å rydde opp i. KNA har jo selv tatt opp at dette er svært viktig i forhold til naboer og om noen bryter en slik regel er det for det første en politisak og det er heller ingenting i veien for å legge føringer til klubbenes medlemmer.
Når det gjelder argumentet med at ”Frida” vil komme igjen så spiller dette svært liten rolle da det allerede er gjort en formidabel jobb av lokal entreprenør (ble utført rett etter flommen) med å grave ut og sprenge ut et mye større elveløp så dersom de samme vannmengdene kommer en gang til har de nå en fornuftig vei å gå – og samtidig avlaste ytterligere natur rundt. Dette gagner alle parter.
Vedr.anlegget på Basserudåsen er det rart at det hevdes kontakt og aksept for at KNA-Eiker kan kjøre der isteden. Anlegget er regulert meget strengt i forhold til antatt ganger og når det kan benyttes. Disse datoene er stort sett forbeholdt klubben selv. Noe også en meget sentral person i NMK Kongsbergs ledelse i dag bekrefter på diverse sosiale medier.
Et slikt anlegg (igjen min mening) vil kunne gagne veldig mange personer – Også med helt andre aktiviteter . For eksempel skiløyper på vinter osv.. Dette kan da bli et kjempeanlegg med tanke på vinteraktivitet osv. Dette både med tanke på trening og eksempelvis arrangere barneskirenn m.m. Her er det utallige muligheter som kan gagne alle parter.. Og det er vel det det handler om..Vise hensyn til hverandre, gi og ta og lytte når noen ønsker å si noe!
Men mitt poeng akkurat i denne omgang var å få frem at argumentene som kom frem i denne artikkelen rett og slett er feilaktig og det er synd for alle parter!

Ingen kommentarer: