torsdag, juli 03, 2014

Kaosdag

Daniel og Kent kapper,måler og bretter. Etter kaos kommer forhåpentlig orden.  Thomas og Alex er også på plass men mulig, for øyeblikket, overmannet av søppelhavet.  Hvor blir det av containermannen?

Ingen kommentarer: